Stockholms Läns Modellflygförbund

 

Välkommen till SLM:s hemsida!
Nu har vi fått en ny tider för flygning på Bosön 2019.

Fredag den 15 Mars kör vi flygning i Bosöhallen.

Tag med dig ditt SMFF-medlemskort och 100 :- för att flyga i hallen.
Och tag gärna med dig en kompis eller granne gratis och visa vilken trevlig hobby du håller på med.

Välkommen!

Stockholms Läns Modellflygförbund
{THEMEDISCLAIMER}