Stockholms Läns Modellflygförbund

 

Välkommen till SLM:s hemsida!Nu har vi fått en ny tider för flygning på Bosön 2020.
Lördag den 7:e Mars kör vi 18:00 till 24:00
Tag med dig ditt SMFF kort och 100:- och flygplan. Juniorer går in gratis.
Alla andra flygare 200:-

och flygplan. Juniorer gratis. och flygplan. Juniorer gratis. och flygplan. Juniorer gratis.

Stockholms Läns Modellflygförbund
{THEMEDISCLAIMER}